Cu PET/CT cu Ga-68-HA-DOTATATE se poate reprezenta ocuparea structurilor de suprafaţă (a aşa-numiţilor receptori de somatostatină) în tumorile speciale ale tractului gastrointestinal (tumori neuroendocrine, aşa-numitele NET). Prin aceasta pot fi recunoscute tumora primară şi posibilele metastaze şi concomitent se poate evalua posibilitatea unei terapii cu octreotid (aşa-numitul sandostatin) sau cu octreotid marcat radioactiv (Y-90- sau Lu-177-DOTATATE, aşa-numita terapie cu radionuclizi prin receptorii peptidici în cadrul conceptului de „teranostic”). Pentru aceasta se utilizează pe de-o parte PET (tomografia cu emisie de pozitroni) pentru reprezentarea metabolismului tumoral, iar pe de-altă parte CT (tomografia computerizată, aici „CT în doză redusă”) pentru localizarea spaţială. Combinarea celor două procedee într-o singură examinare permite localizarea exactă a tumorilor maligne, ceea ce nu este posibil prin alte procedee. Costurile pentru PET-CT în cazul acestei indicaţii nu sunt preluate actualmente în Germania de către casa de asigurări de sănătate obligatorii (GKV). Vă ajutăm cu plăcere la întocmirea unei cereri de preluare a costurilor.

Examinarea poate fi indicată printre altele în următoarele situaţii:

  • diagnosticul de localizare în tumori NET (printre altele carcinoid, gastrinom, insulinom)
  • suspiciune de proliferare tumorală nouă după terapie (aşa-numita recidivă), metastaze?
  • selecţia şi controlul terapiei referitoare la terapia cu radionuclizi prin receptorii peptidici
  •  carcinomul tiroidian cu celule C, tumora cu celule Merkel

În ziua examinării nu trebuie să veniţi nemâncat/ă. Medicamentele cu substanţa activă „octreotid” (bendatreotid, sandostatin, octreotid) trebuie întrerupte cu 24 ore înaintea examinării. Vă rugăm să aduceţi toate rezultatele anterioare relevante pentru această examinare. Alocaţi pentru examinare cel puţin 2-3 ore.

Desfăşurarea examinării

Într-un dialog detaliat discutaţi cu unul dintre medicii noştri acuzele dvs., examinările şi tratamentele efectuate până în prezent precum şi desfăşurarea examinării programate.

Apoi vi se va injecta în vena braţului o cantitate mică de substanţă marcată radioactiv care se ataşează de receptorii de somatostatină din ţesutul tumoral. De aceea este necesară o durată de acţiune de ca. o oră până când se pot efectua înregistrările. Substanţa utilizată este tolerată foarte bine, nu s-au descris reacţii alergice. Iradierea se situează cu aproximativ 4-6 mSv în domeniul unei tomografii computerizate a coloanei vertebrale în scop diagnostic.

Vă rugăm să rămâneţi în sala noastră de aşteptare. Trebuie să beţi cel puţin un litru de apă minerală şi să vă goliţi des vezica urinară. Prin aceasta se îmbunătăţeşte calitatea înregistrării. Apa minerală este disponibilă în cabinet în cantităţi suficiente.

Înregistrările se efectuează în poziţie culcată şi durează ca. 45 min. Ele au loc cu aşa-numitul scanner PET. În cazul aparatului nu este vorba despre un tub închis, ci despre două sisteme de inele individuale care sunt situate unul după altul, la oarecare distanţă unul faţă de celălalt. Între ele, aparatul este deschis. De aceea, înregistrările sunt de obicei bine tolerate chiar şi în cazul fricii de spaţii închise. Pe parcursul întregii examinări sunteţi asistat/ă de una dintre asistentele noastre medicale care se află permanent în apropierea dvs.

Rezultatele examinării sunt interpretate la monitor de către medicul curant, unele imagini se imprimă pe hârtie şi toate datele examinării se înregistrează pe CD.

Raportul scris este întocmit în aceeași zi sau cel târziu în ziua următoare și este trimis medicului curant și pacientului.

Important

În ziua examinării nu trebuie să veniţi nemâncat/ă. Medicamentele cu substanţa activă „octreotid” (bendatreotid, sandostatin, octreotid) trebuie întrerupte cu 24 ore înaintea examinării. Vă rugăm să aduceţi toate rezultatele anterioare relevante pentru această examinare.

Alocaţi pentru examinare cel puţin 2-3 ore.

Substanţa radioactivă se produce în funcţie de pacient şi nu poate fi stocată, de aceea, respectarea programării este neapărat necesară.

Untersuchungsablauf

[1] Vorgespräch
In einem ausführlichen Gespräch besprechen Sie mit einem unserer Ärzte Ihre Beschwerden, die bisher durchgeführten Untersuchungen und Behandlungen, sowie den Ablauf der geplanten Untersuchung.

[2] Injektion
Im Anschluss wird eine Spur radioaktiv markierter Substanz in Ihre Armvene injiziert, die sich in stoffwechselaktivem Prostatagewebe/-metastasen anreichert. Die verwendete Substanz wird sehr gut vertragen, allergische Reaktionen sind nicht beschrieben. Die Strahlenbelastung ist vergleichbar mit einer diagnostischen Computertomographie der Wirbelsäule.

[3] Wasseraufnahme
Sie verweilen dann bitte in unserem Wartezimmer. Sie sollten 1/2 Liter Mineralwasser trinken und häufig die Harnblase entleeren. Dadurch wird die Aufnahmequalität verbessert. Mineralwasser ist in der Praxis ausreichend vorhanden.

[4] Scan
Die Aufnahmen werden im Liegen durchgeführt und dauern ca. 45 min. Sie erfolgen mit dem sog. PET-Scanner. Bei dem Gerät handelt es sich um keine geschlossene Röhre, sondern um zwei einzelne Ringsysteme, die mit etwas Abstand hintereinander angeordnet sind. Dazwischen ist das Gerät offen. Daher werden die Aufnahmen auch bei bestehender Platzangst meistens gut toleriert. Während der gesamten Untersuchung werden Sie durch eine unserer MTAs betreut, die sich ständig in Rufweite befinden.

[5] Archivierung/Druck des Untersuchungsergebnis
Die Untersuchungsergebnisse werden von dem behandelnden Arzt am Monitor befundet, einzelne Bilder werden auf Papier ausgedruckt und der gesamte Datensatz der Untersuchung auf CD-ROM archiviert.

[6] Nachbesprechung
In einem abschließenden Gespräch bespricht der Sie betreuende Arzt mit Ihnen den Befund. Den Arztbrief, die erstellten Aufnahmen sowie die CD-ROM bekommen Sie in der Regel gleich mit.

Wichtige Hinweise

  1. Sie müssen am Untersuchungstag nicht nüchtern sein.

  2. Medikamente mit dem Wirkstoff „Octreotid” (Bendatreotid, Sandostatin, Octreotid) müssen 24 Stunden vor der Untersuchung abgesetzt werden.

  3. Das Radiopharmakon wird Patienten bezogen hergestellt und ist nicht lagerfähig, deshalb ist die Termineinhaltung unbedingt erforderlich.

  4. Wenn Sie noch Fragen haben, rufen Sie uns gerne an.