Scopul examinării

Prin această scintigrafie cerebrală poate fi verificată capacitatea funcţională a anumitor conexiuni nervoase (a aşa-numiţilor transportori de dopamină). Examinarea poate fi indicată, printre altele, în următoarea situaţie:

  • Diferenţierea sindroamelor parkinsoniene (de exemplu boala Parkinson, MSA, PSP) de tremorul esenţial

Examinarea constituie un serviciu al caselor de asigurări de sănătate legiferate. Medicamentul radioactiv se comandă pentru fiecare pacient în parte (costuri de circa 900 €) şi nu este depozitabil, de aceea, respectarea programării este neapărat necesară.

Planificaţi pentru examinare circa 4,5 ore inclusiv o pauză de 3 ore.

Desfăşurarea examinării

Intr-o discuţie amănunţită discutaţi cu unul dintre medicii noştri acuzele dvs., examinările şi tratamentele efectuate până acum precum şi desfăşurarea examinării planificate.

Pentru a proteja tiroida de o încărcare de prisos, primiţi chiar de la început 40 picături de irenat®. Apoi vi se injectează în vena braţului o doză de substanţă radioactivă. Nu se cunosc reacţii alergice la substanţa utilizată. Iradierea este mai redusă decât în cazul unei tomografii computerizate. Substanţa se acumulează pe parcursul a 3 ore în regiunile cerebrale centrale, în aşa-numiţii ganglioni bazali.

In timpul acţiunii medicamentului puteţi părăsi cabinetul. Puteţi să mâncaţi sau să beţi liniştit/ă.

Inregistrările se efectuează în poziţie culcată. Inregistrările au loc cu ajutorul unei camere mari, a aşa-numitei camere gama, care timp de circa 45 minute se roteşte încet în jurul capului dvs. In cazul acestui aparat nu este vorba despre un tub închis. Are deschidere spre părţile laterale şi nu face zgomot. De aceea, înregistrările sunt de regulă bine tolerate şi în cazul fricii de spaţii închise. Pe parcursul întregii examinări veţi fi asistat/ă de una dintre asistentele noastre de tehnică medicală care se află permanent în apropiere.

Evaluarea înregistrărilor necesită ceva timp, deoarece este necesar un procedeu de calcul laborios. Imaginile realizate se tipăresc pe hârtie şi se trimit medicului curant spre evaluare.

Raportul scris este întocmit în aceeași zi sau cel târziu în ziua următoare și este trimis medicului curant și pacientului.

Important

Medicamentul radioactiv se comandă pentru fiecare pacient în parte (costuri de circa 900 €) şi nu este depozitabil. De aceea, respectarea programării este neapărat necesară.

Administrarea medicamentelor care conţin ca substanţă activă bupropion, metilfenidat şi sertralin trebuie întreruptă înaintea examinării. Vă rugăm să ne sunaţi referitor la durata întreruperii.

Vă rugăm să aduceţi o listă cu medicamentele dvs.

Dacă s-a efectuat deja o tomografie de rezonanţă magnetică nucleară (RMN) a capului, vă rugăm să aduceţi imaginile, respectiv rezultatul.

Dacă mai aveţi întrebări, puteţi să ne sunaţi cu plăcere.

Untersuchungsablauf

[1] Vorgespräch
In einem ausführlichen Gespräch besprechen Sie mit einem unserer Ärzte Ihre Beschwerden, die bisher durchgeführten Untersuchungen und Behandlungen, sowie den Ablauf der geplanten Untersuchung.

[2] Injektion
Um die Schilddrüse vor einer unnötigen Belastung zu schützen, erhalten Sie gleich zu Beginn 40 Tropfen Irenat®. Im Anschluss wird eine Spur einer radioaktiven Substanz in Ihre Armvene injiziert. Allergische Reaktionen gegen die verwendete Substanz sind nicht bekannt. Die Strahlenbelastung ist geringer als bei einer Computertomographie. Die Substanz reichert sich im Laufe von 3 Stunden in den zentralen Hirngebieten, den sog. Stammganglien an.

[3] Einwirkzeit
Während dieser Einwirkzeit können Sie die Praxis verlassen. Sie können auch gerne etwas essen oder trinken.

[4] Scan
Die Aufnahmen werden im Liegen durchgeführt. Sie erfolgen mit einer großen Kamera, der sog. Gammakamera, die in ca. 45 Minuten langsam um Ihren Kopf rotiert. Bei dem Gerät handelt es sich um keine geschlossene Röhre. Es ist zu den Seiten hin offen und macht keinen Lärm. Daher werden die Aufnahmen auch bei bestehender Platzangst meistens gut toleriert. Während der gesamten Untersuchung werden Sie durch eine unserer MTAs betreut, die sich ständig in Rufweite befinden.

[5] Archivierung/Druck des Untersuchungsergebnis
Die Auswertung der Aufnahmen nimmt einige Zeit in Anspruch, da ein aufwendiger Rechenprozess notwendig ist. Die erstellten Bilder werden auf Papier ausgedruckt und dem behandelnden Arzt zur Befundung vorgelegt.

[6] Nachbesprechung
In einem abschließenden Gespräch bespricht der Sie betreuende Arzt mit Ihnen den Befund. Den Arztbrief, die erstellten Aufnahmen sowie die CD-ROM bekommen Sie in der Regel gleich mit.

Wichtige Hinweise

  1. Das Radiopharmakon wird Patienten bezogen (Kosten ca. 900€) bestellt und ist nicht lagerfähig. Deshalb ist die Termineinhaltung unbedingt erforderlich.

  2. Medikamente mit den Wirkstoffen Bupropion, Methylphenidat und Sertralin müssen vor der Untersuchung abgesetzt werden. Bitte rufen Sie uns bezüglich der Absetzungsdauer an.

  3. Bitte bringen Sie eine Liste Ihrer Medikamente mit.

  4. Falls bereits eine Kernspintomographie (MRT) des Kopfes erfolgte, so bringen Sie die Bilder, bzw. den Befund bitte mit.

  5. Wenn Sie noch Fragen haben, rufen Sie uns gerne an.